Wiersze


Przekład: Jerzy Kosyrczyk, Irina Lewandowska

 

 

        Od Huang-Ti

 

Tu w głębinach Mej Maji

Narodziłaś się z Mego Tworzenia

Tu śpiewałem ci kołysanki

Zasypiałaś na moim ramieniu

 

Tak długo! — przez wieki, stulecia

Czekałem na twoje wzrastanie...

Od narodzin znów do narodzenia

Pod Mym okiem po schodach stąpanie

 

Darowałem ci dni i noce

I kazałem ci wstawać o brzasku

I Miłości Mej czułej dotknąwszy

Obudziłaś się w lśniącym blasku

 

W końcu w olśnieniu poznania

Serce otwarte Mi dałaś

I zostałaś Mą narzeczoną

Mnie umiłowanym nazwałaś

 

W bezgranicznych gwiezdnych przestworzach

Lśniąc gwiazd pocałunkami

Otulałem cię Swoim Pokojem

Wypełniając Miłości darami

 

W perłowej szacie poranka

Twojej woalce weselnej

Rozplątywałem losu niteczki

Obnażając ramiona subtelne...

 

Byłaś dla Mnie narzeczoną

Zaręczoną Mnie jednemu Panu

Ślubowaliśmy Ogniem Nirwany

W słońcu Ślubnego Rydwanu

 

W Oceanie Serca Wszechświata

Tam gdzie bez szat już są Atmani

Stopiliśmy się Wieczną Miłością

Wszechobjęci Praognia płomieniami

 

... A w Stworzeniu — Miłością Czystą

Tylko ręce Jednego Serca

W kolebkach w głębinach Maji

Kołyszą Me Niemowlęta...

 

(Zanotowane ze słów Huang Ti

przez Annę Zubkową, grudzień 2000)

 

 

             От Хуан-Ди

 

Здесь, в глубине Моей Майи,
Родилась ты в Моём Твореньи,
Здесь тебя на руках качал Я,
Убаюкивал нежным пеньем.

Как долго! — века, столетья —
Я ждал твоего взросленья...
От рожденья и вновь к рожденью
Словно за руку вёл по ступеням.

Я дарил тебе дни и ночи,
Я будил тебя на рассвете...
И Любви Моей нежной коснувшись,
Ты проснулась в сияющем Свете.

Ты Меня, наконец, узнала,
Сердце Мне отдала, открыла,
Здесь ты стала Моей невестой,
Здесь Меня назвала Любимым.

В беспредельных звёздных просторах
Поцелуями звёзд сияя,
Обнимал Я тебя Покоем,
Любовью Моей наполняя.

В жемчужном наряде утра —
Вуали твоей подвенечной —
Я распутывал нити кармы,
Обнажая нежные плечи...

Ты была для Меня невестой,
Обручённой только со Мною,
Мы венчались Огнём Нирваны
В Моём солнечном Брачном Чертоге.

В Океане Вселенского Сердца,
Где одежды с Атманов сняты,
Мы слились Бесконечной Любовью,
Первозданным Огнём Объяты!

... А в Твореньи — Любовью Чистой
Только Руки Единого Сердца
В колыбелях в глубинах Майи
Качают Моих младенцев...
 

(Записано со слов Хуан-Ди

Анной Зубковой, декабрь 2000)

 


Przekład Irina Lewandowska przy współpracy z Wandą Kallą,
Janiną Borkowską, Teresą Jaciów  i Jackiem Wesołowskim.
 

           Od Lao

 

Poranek: narodziny, świt...
Rozpal w sercu słowa:
„Kocham cię światło słoneczne, —
Miłość nad Ziemią stale od nowa!”

W toń wody cichą
Spogląda ranek uśmiechając się...
Rozkwita śpiewem ptaków
I szepcze: „Kocham cię!”

Jak dłońmi trawy podają
Słońcu kropelki rosy...
Swoim subtelnym aromatem
Kwiaty przemawiają: „Kocham!”...

Czułą mocną miłością
Powietrze przepojone wszędzie...
Od drzew kwiatom pocałunki
W objęciach przekazywać będzie.

Popatrz: wszystko dookoła żyje!
Wyznaj im „Kocham cię!”
A wiatr je kołysze w kolebkach
Tajemnice istnienia szepcze...

Weź rękami gorącego serca
Wszystko, co żyje i połóż na dłonie! —
Jak w jeziorze czystego światła
Twoje „ja” się roztopi, utonie...

W głębi — jedynie czuły spokój
Niewinności i czystości,
Gdzie sama Ziemia
Mówi: „Kochasz Mną ty!”

I Bóg Jedyny Wszechświata  —
Za tobą — Ocean Miłości —
Mówi: „Kto kocha —
Sercem ze Mną w jedności!”
 

(Zanotowane ze słów Lao
przez Annę Zubkową, lipiec 2000)
 

         От Лао

 

Утро: рожденье, рассвет...
В сердце зажги слова:
“Я люблю тебя, солнечный свет, —
Любовь над планетой Земля!”

В тихую гладь воды,
Улыбаясь, утро глядит...
Пением птиц рассвет
“Я люблю тебя!” — говорит.

На ладонях — травинки солнцу
Протянули капли росы...
Благоуханием нежным
“Я люблю!” — говорят цветы.

Нежной, густой любовью
Воздух вокруг напоён...
От деревьев цветам поцелуи
В объятьях доносит он.

Посмотри: всё вокруг — живое!
Повтори им: “Люблю тебя!”
В колыбелях им ветер, качая,
Шепчет тайны всего бытия…

Ты руками горящего сердца
Всё живое возьми на ладони! —
Словно в озере чистого света
Твоё “я” растворится, утонет...

Внутри — только нежный покой
Прозрачности и чистоты,
В котором сама Земля
Говорит: “Любишь Мною ты!”

И Единый Вселенский Бог
Океаном Любви за спиной
Говорит: “Кто творит Любовь —
Сердцем един со Мной!”
 

(Записано со слов Лао
Анной Зубковой
, июль 2000)

 

              Ty

 

Cisza...
Błogością płynę...
Nad bezkresnym przestworem Ziemi ...
Głębia

Bezgłośnie śpiewa mi swoją pieśń o miłości...


Przytulam drzewa, przytulam kwiaty,
Przytulam wszystko, co tulisz Ty!
 

(Anton Tjoplyj,
sierpień 2001)

                Ты

 

Тишина...
Я блаженством плыву
Над бескрайним простором Земли...
Глубина
Мне беззвучно поёт свою песнь о Любви...


Я ласкаю деревья, ласкаю цветы,
Я ласкаю всё то, что ласкаешь и Ты!
 

(Антон Тёплый,
а
вгуст 2001)

 

 * * *

Pragnę Cię w ramiona wziąć,
...Zanurzając je w Nieskończoności...
Całą siebie do kropelki oddać, „umrzeć”,
Aby stać się oceanem
                                                       Wieczności!

Pragnę objąć Cię sercem całym!
Po to, aby kochać! Po to, by miłować!
Stawać się Tobą kochając.
... Tu — za pograniczem „mnie”
                                            Spokój bez granic!...

W Oceanie Miłości — czułej, żywej i czystej —
Stapiając się z Tobą serce rozpływa.
Nie może tu być odrębności zaiste,
Jedyne Ja Najwyższe przebywa!
 

 

(Larysa Wawulina,
grudzień 2000)

  * * *

Я руками Тебя хочу обнять,
Погружая их в Бесконечность...
Всю себя, до капли, отдать, “умереть”,
Чтобы стать Океаном, Который есть
                                                                       Вечность!

Я всем сердцем Тебя хочу обнять!
Для того, чтоб — любить! Для того, чтоб —
                                                                          ласкать!
И, любя и лаская, — становиться Тобой.
... Здесь — за гранью “меня” —
                                              Бесконечный Покой!…

В Океане Любви — чистой, нежной, живой —
Растворяется сердце, сливаясь с Тобой.
Здесь нет места отдельности бытия:
Здесь живёт лишь Единое Высшее Я.
 

(Лариса Вавулина,
д
екабрь 2000)

* * *

Cicho-cicho w lesie...
Rozmyte są świata odgłosy...
Cicho-cicho stąpam...
Liście umyte rosą...

I w bezszumnym potoku,
Wśród gałęzi ukazując na chwilę,
Czule-czule przytulasz
Swoje dzieci miłe.

Ty otaczasz je Zgodą
I Spokojem Miłości,
Nucisz im pieśń,
Aby szybciej rosły.

Oświetlasz je Światłem
I Miłości płomienie
Wysyłasz z Serca,
Samego Środka Siebie.
 

(Swietłana Jeriomina,
wrzesień 2002)

* * *

Тихо-тихо в лесу…

Звуки мира размыты…

Тихо-тихо — шаги…

Листья — росою умыты…

 

И в бесшумном потоке,

Мелькнув средь ветвей,

Нежно-нежно Ты гладишь

Своих милых детей.

 

Ты ласкаешь их Миром,

И Покоем Любви,

Напеваешь им песню —

Чтоб быстрее росли,

 

Освещаешь их Светом

И потоки Огня

Посылаешь из Сердца,

Средоточья Себя.

 

(Светлана Ерёмина,
с
ентябрь 2002)

 

                Od Lao (2)

 

Na Ziemi — świętowanie wiosny!
W słonecznym blasku zanurzony świat...
Powietrze świeże i przezroczyste —
Bielutkim różem przybrany sad...

Wszystko, co żyje trzymam na dłoniach,
Kwiaty i gołębice!
„Kocham cię!” — śpiewa serce
Pieśń nad pieśniami. Ja — w każdej drobince!...

W ramionach, jak w rzekach płynie
Życiodajny sok, aromatu pełen...
Siłę Życia daje wszystkim istnieniom
Pocałunek z Pierworodnych Głębin.
 

(Zanotowane ze słów Lao
przez Marię Sztil, grudzień 2000)

         От Лао (2)

 

На Земле — ликованье весны!
Всё затоплено солнечным светом...
Воздух чист и прозрачен,
Сады — бело-розовой дымкой одеты...

Жизни все — на Моих руках,
На ладонях — цветы и птицы!
“Я люблю тебя!” — сердце поёт
Песню песней. Я — в каждой крупице!...

По рукам, как по рекам, течёт
Сок живительный, благоуханный...
Силу Жизни всем жизням даёт
Поцелуй из Глубин Первозданных.
 

(Записано со слов Лао
Марией Штиль
, декабрь 2000)


main page