English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Współczesna wiedza o Bogu, Ewolucji, sensie życia człowieka.
Metodologia duchowego doskonalenia się.

 
Egocentryzm — a Bogocentryzm
 

Ekopsychologia/Egocentryzm — a Bogocentryzm


Egocentryzm — a Bogocentryzm

Oczywiste jest, że Bogocentryczny światopogląd nie może się ukształtować w każdym z nas od razu — na przykład, natychmiast po przeczytaniu tej książki. Przecież w tym сelu, należy nie tylko przemyśleć koncepcję, ale realnie odczuć Boga. Dopiero wtedy będzie można uczyć się patrzenia na ziemskie sytuacje i własne miejsce w nich — jakby Jego Oczami, z Jego pozycji. Jednak wyznaczyć sobie zadanie polegające na przyswojeniu sobie Bogocentryzmu należy właśnie teraz. Trzeba więc zacząć się przygotowywać do tego walcząc ze swoim egocentryzmem.

Rezygnacja z własnych dóbr, przyjemności — dla dobra innych ludzi, przy jednoczesnej eliminacji swej wyniosłości — to jest właśnie początek walki z egocentryzmem.

Alternatywą dla egocentryzmu jest autentyczna — czyli rozsądna i wolna od przemocy i ordynarności — TROSKLIWOŚĆ wobec innych.

Przy tym interesy innych stawia się ponad własne.

Przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za pomyślność innych ludzi — w rodzinie lub jakimkolwiek innym kolektywie — oto właśnie okazja do rozwoju w sobie potrzebnych cech. Przy tym poczucie „ja” w liderze musi zniknąć i zostać zastąpione przez poczucie „my”, gdzie mojego osobistego interesu w ogóle nie pozostaje.

Bardzo wyraźnie egocentryzm lub jego brak mogą się przejawiać w sferze relacji seksualnych.

Czy zachowanie przy współdziałaniu seksualnym wypływa z moich osobistych interesów czy z interesów partnera? — oto zasadnicze pytanie każdego do siebie w celu samoanalizy i samokontroli.

Wszelkie stosowanie przemocy, jakiekolwiek przymuszanie w seksie — oto przejaw wstrętnych przymiotów duszy!

Inny przejaw egocentryzmu — kiedy mężczyzna nie dba o zapobieganie niechcianej ciąży swojej towarzyszki.

Kolejny przykład — gdy mężczyzna po defloracji kontynuuje akt płciowy celem własnej satysfakcji, ignorując ból swojej „ukochanej”.

Takie przykłady można mnożyć.

I ohyda podobnego zachowania wielu kobiet nie ustępuje takowej wielu mężczyzn.

Albo weźmy sferę żywienia. Przecież znaczna większość ludzi nawet nie zastanawia się żywiąc się produktami sporządzonymi z trupów zwierząt, że one doświadczały bólu, cierpiały umierając, — właśnie tylko ze względu na zaspokojenia naszych okrutnych nawyków smakowych, dla naszej przyjemności!

Żywienie się pokarmem pochodzącym z uboju i połowów (mięso i ryby) nie jest konieczne: wszystkie potrzebne człowiekowi składniki odżywcze pozyskujemy z roślin, produktów mlecznych i jaj. „Ubojne” zaś pożywienie prowadzi jedynie do zanieczyszczenia naszych organizmów solami kwasu moczowego (co powoduje różne odmiany dny moczanowej), a także niesubtelnymi energiami, które pozostają w zwłokach po strachu i bólu śmierci.

Zjadanie zwłok zwierząt jest sprzeczne z osiągnięciem sukcesów w sferze duchowej m.in. dlatego, że odżywiający się w ten sposób ludzie nie osiągnęli jeszcze stadium dojrzałości etycznej. Bóg mówił o tym ludziom stale [10,14,18]. Mimo to widzimy, jak wiele pseudoreligijnych pastorów właśnie żąda, aby ich zwolennicy żywili się ciałami zwierząt, bo w przeciwnym razie, jak mówią, nie daj Boże, dosięgnie was pycha! Tacy pastorzy powinni się zatrzymać, zdając sobie sprawę, że działają przeciwko Bogu, przeciwko Ewolucji, kalecząc dusze ludzi, którzy im zaufali!

Bóg zaś chce od nas Miłości.

* * *

Najważniejszą rolę w zniszczeniu w nas egocentrycznych niższych „ja” mogą odegrać specjalne techniki medytacyjne. Mówimy o poetapowym przyswojeniu medytacji „totalna recyprokalność”. Jej istota polega na tym, że świadomość aktywnie przechodzi w stan „nie-ja" rozprzestrzeniając się poza granicami ciała, na zewnątrz w stosunku do niego, przy czym wektory uwagi skierowane są w kierunku ciała.

W ten sposób następuje kolejne burzenie własnego egocentryzmu i dokonuje się zasadniczego kroku ku połączeniu się z Bogiem i widzeniu ziemskich sytuacji z Jego pozycji, Jego oczami.

Właśnie ta technika medytacyjna, pozwala na końcu Drogi osiągnąć pełne Zjednoczenie się z Nim w Jego Domu.

<<< >>>

 
Strona gіуwnaKsi№їkiArtukuіyFilmyFotogalerieWygaszacze ekranuNasze stronyLinkiO nasKontakt