English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Współczesna wiedza o Bogu, Ewolucji, sensie życia człowieka.
Metodologia duchowego doskonalenia się.

 
Czym jest miłość
 

Ekopsychologia/Czym jest miłość


Czym jest miłość

Miłość jest wieloaspektowa. Przejawia się ona jako troskliwość, czułość, oddanie, poświęcenie oraz aktywne służenie Bogu, realizowane w służeniu ludziom i zwane karma-jogą (pracą nie dla siebie, a dla Boga), itd.

«Fundamentem» dla podtrzymania w sobie stanu miłości jest stałe przebywanie koncentracją świadomości w anahacie, przemiana — poprzez to — siebie (jako świadomości) w stałą emocję miłości, emanującą na wszystkich ludzi, na wszystko, co żywe.

Jednym z głównych przejawów miłości jest czułość, zarówno o zabarwieniu seksualnym. Przy tym warto zaznaczyć, że prawidłowe etycznie życie seksualne przyczynia się bezpośrednio do rozwoju w ludziach miłości.

Bóg jest Miłością. Dążąc do Zjednoczenia się z Nim również powinniśmy się przemienić się w Miłość — w świadomości, trwające w stanie Bogopodobnej Miłości. Dopiero wówczas zostajemy tymi uczniami Boga, których On, nauczywszy kolejnych głębokich mądrości, przyjmuje do Siebie. To właśnie stanowi główny warunek posuwania się na Prostej Drodze do Niego.

Ci zaś ludzie, którzy walczą przeciwko miłości — to są wrogowie Boga.

Gdy adept Prostej Drogi już rozwinie wewnątrz swojego ciała duchowe serce, to potem uczy się rozszerzać go poza granice ciała — najpierw na kilka metrów, potem wypełniając tym sercem całą Ziemię, potem — jeszcze dalej. To właśnie będzie optymalnym wariantem zaprzestania utożsamiania siebie z ciałem, prawidłowego wzrastania indywidualnej świadomości, pozyskiwania nawyków istnienia i działania poza ciałem już przy jego życiu.

Człowiek, który rozwinął siebie do takiego stopnia, traci przywiązanie do swojego ciała, przestaje lękać się jego śmierci: przecież on przekonuje się, że posiadanie ciała dla niego teraz nie ma znaczenia, a śmierć ciała jedynie wyzwoli z niepotrzebnych ziemskich trosk.

Taki adept znajduje się w bezpośredniej bliskości od tej chwili, kiedy Stwórca otworzy mu Siebie i wpuści do swojego Domu.

<<< >>>

 
Strona gіуwnaKsi№їkiArtukuіyFilmyFotogalerieWygaszacze ekranuNasze stronyLinkiO nasKontakt