English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Współczesna wiedza o Bogu, Ewolucji, sensie życia człowieka.
Metodologia duchowego doskonalenia się.

 
Bóg — i my
 

Ekopsychologia/Bóg — i my


Bóg — i my

Bóg to wcale nie latający niewidzialny człowieczek, jak Go przedstawiają w prymitywnych sektach religijnych. Bóg to Wszechświatowy Ocean Świadomości. Jakie są Jego wymiary? Czy możemy wyobrazić sobie «rok świetlny»? Jest to jednostka astronomiczna mierzenia kosmicznego obszaru: odległość, przez którą przechodzi promień światła w ciągu jednego ziemskiego roku. Astronomowie znaleźli obiekty we Wszechświecie, oddalone od Ziemi na miliardy świetlnych lat. Jednak Bóg jest jeszcze większy, gdyż Wszechświat jest nieskończony. Jest on zatem NIESKOŃCZENIE WIELKI!

I choć nasza planeta wydaje się nam bardzo wielka, kiedy idziemy czy jedziemy po jej powierzchni albo też lecimy wokół niej, jednak planeta ta w rzeczywistości jest niezmiernie mała w porównaniu z wielkością Oceanu Świadomości Stwórcy.

Ziemia to tylko jeden z mnóstwa miliardów wysepek materii, stworzonych przez Niego w warstwie Siebie-Oceanu. Na Ziemi, jak i na licznych innych planetach Wszechświata, ukształtowały się warunki, nadające się do życia i ewolucje ciał organicznych. Właśnie ciałach roślin, zwierząt i ludzi odbywa się rozwój Wszechświatowej Świadomości. My — każdy z nas, ludzi, jest cząstką energii świadomości, która przeszła w swojej indywidualnej przeszłości rozwój w roślinnych, zwierzęcych i potem ludzkich ciałach, a teraz powinna na obecnym, ludzkim, stadium dokonywać aktywnych wysiłków w samodoskonaleniu się.

Powinniśmy postarać się zrobić siebie takimi, żeby a) stać się godni i b) potrafić — zanurzyć się do Domu Stwórcy i stopić się z Nim. Wówczas pozyskamy ostateczny Spokój w Najwyższej Błogości Wiecznego Zjednoczenia się z Nim, Byciu Nim.

Ten cel stale znów i znów przypomina nam On wcielając cząstki Siebie w ludzkie ciała. Jednak ludzie w większości swojej okazują się niezdolni, aby uzmysłowić i utrzymać w pamięci tę Prawdę, oni cały czas szukają okazji, aby zapomnieć, zniekształcić, przeinaczyć Naukę Boga, zsyłaną dla nas. W ten sposób kształtują się różne sekty religijne. [6]

…Istnienie każdej materialnej «wysepki»-planety w nieskończonym Oceanie Boga ma swój określony czas trwania. Później do niego następuje «koniec świata». Te świadomości (dusze), które nie zdążą osiągnąć Stopienia się z Nim, — są niszczone, rozpadają się. Natomiast Ci, którzy osiągnęli Zjednoczenie wzbogacają Go sobą, w pełni realizując swój sens życia, swoją miłość do Niego w Zjednoczeniu się z Nim.

<<< >>>

 
Strona gіуwnaKsi№їkiArtukuіyFilmyFotogalerieWygaszacze ekranuNasze stronyLinkiO nasKontakt