English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Współczesna wiedza o Bogu, Ewolucji, sensie życia człowieka.
Metodologia duchowego doskonalenia się.

 
Kim jest człowiek
 

Ekopsychologia/Kim jest człowiek


Kim jest człowiek

Podstawą wiedzy o człowieku jest to, że człowiek to nie ciało, lecz świadomość tzn. zdolna do uświadomienia siebie, posiadająca pamięć i umysł żywa energia. Ciało zaś, to tylko czasowe mieszkanie człowieka-świadomości. Przy czym takich ciał każdy człowiek w ciągu swojej ewolucji osobistej zmienia wiele.

Nie wierzą w to materialiści, a także przedstawiciele prymitywnych sekt religijnych. Jednak o tym cały czas powtarza Bóg przez Tota z Atlantydy (Hermesa Trismegistosa), Lao-Tsy, Krysznę, Pitagorasa, Gautamę Buddę, Jezusa Chrystusa, Babadziego z Haidakhanu, Sathya Sai i innych Boskich Nauczycieli oraz wielu proroków [1-4,10,12,14,18-19,24,27,34-35,42-51,60].

Można w to wierzyć albo nie wierzyć. Mała i słaba świadomość, «posklejana» z brudnym i chorym ciałem, nie potrafi przejść od wiary albo niewiary do wiedzy. Można jednak poznać wszystko to poprzez własne doświadczenie, jeśli pójdzie się drogą rozwoju duchowego, tzn. zacznie rozwijać siebie, jako świadomość.

Sens życia człowieka, a zresztą nie tylko człowieka, ale też wszystkich ucieleśnionych żywych istot, polega właśnie na tym — na jakościowym i ilościowym rozwoju siebie, jako świadomości.

W jakim celu? — Dla Zjednoczenia się z Bogiem i dzięki temu wzbogacenia Go sobą.

Cała istniejąca we Wszechświecie materia, łącznie z naszą planetą i wszystkim, co jest na niej przeznaczona jest właśnie na to, aby zapewnić rozwój na materialnych nosicielach świadomości indywidualnych.

Ewolucja każdej duszy rozpoczyna się w ten sposób. Na rosnących minerałach — na ich siatkach krystalicznych — odbywają się początkowe procesy kształtowania cząsteczek energii, które przed tym znajdowali się w stanie dyfuzyjnym, rozproszonym (protopurusza). Utworzone w ten sposób cząsteczki wcielają się później w roślinne, dalej w zwierzęce i potem w ludzkie ciała. Przy tym następuje stopniowe wzrastanie każdej ucieleśnianej duszy.

Elementy reakcji emocjonalnych i najprostsze reakcje ruchowe są spostrzegane już u roślin. U wysoko rozwiniętych pod względem ewolucyjnym zwierząt obserwujemy bogactwo przeżyć emocjonalnych i niekiedy nawet dość rozwinięty umysł. Natomiast w ludzkim stadium ewolucji wymaga się, oprócz innych rzeczy, rozumienia rozpatrywanych zasad rozwoju świadomości i aktywnego udziału w tym procesie. Niestety większość ludzi tego nie czyni wskutek panującej na Ziemi masowej ignorancji filozoficzno-religijnej.

<<< >>>

 
Strona gіуwnaKsi№їkiArtukuіyFilmyFotogalerieWygaszacze ekranuNasze stronyLinkiO nasKontakt