English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
 


Bůh promlouvá.
Božští Učitelé (Svatí Duchové) o Sobě

Zjevení zapsala:
Anna Zubkova, Michail Nikolenko,
Maria Štil, Larisa Vavulina,
Světlana Jerjomina, Olga Stěpaněc,
Anton Tjoplyj a Vladimir Antonov

Z ruského originálu
přeložila Jiřina Broučková
Tato kniha je jednou z knih v sérii publikací na téma Metodologie duchovního zdokonalování — nového vědeckého směru, založeného vědecko-duchovní Školou ruského vědce Vladimira Antonova. Všeobecný směr této Školy můžeme označit jako duchovní ekologii, ekopsychologii, teologii a současný rozvinutý hésychazmus.

Na stránkách této knihy Božští Učitelé — Božští Lidé, kteří v minulosti dosáhli úplné Dokonalosti a splynuli Vědomími s Tvůrcem, — vyprávějí o Sobě: jak kdysi Sami byli lidmi a usilovali o poznání Boha, a o tom, jak se Jim to podařilo. Jejich zkušenost je pro nás drahocenná — poněvadž názorně ilustruje principy a mechanizmy duchovního zdokonalování a dává nám rozmanité příklady k napodobování, k následování po cestách k Dokonalosti, které Oni už vybudovali.

Kniha je — opravdu! — učebnicí duchovního života. A je určena všem hledajícím Boha a usilujícím o získání vlastní Dokonalosti.

>>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt