English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
O biolokaci
 

Vladimír Antonov

O biolokaci

Preklad: L. Bělousová
© V. Antonov, 1990.

 


 

Mechanismus biolokace působí za pomoci virgule nebo jiných pomůcek za jedné obecné podmínky.

Nejprve ji vysvětlíme. Podstata je ve schopnosti operátora "odcizit", "zapomenout" svoji ruku, (nebo dokonce celé tělo) a odpojit své mentální řízení. Tato schopnost někdy bývá vrozená, ale může být také snadno rozvinuta metodami psychické autoregulace. Je jedním ze základních prvků lajajógy (laja znamená rozplynutí, zmizení). Jaký mechanismus přivádí virguli nebo jiný předmět do pohybu?

První mechanismus tvoří reakce bioenergetických struktur operátora na vnější pole různé povahy. Např. při pohybu operátora po povrchu Země (nebo nad ním) přetíná hranice zón, polí, určených mineralogickou nebo jinou strukturou zemské kůry. Nejzřetelněji se to projevuje na tzv. "místech síly". Při protínání hranic takových míst pozorujeme klesání, stoupání, odklon předmětu, který operátor drží v ruce, nebo změnu rychlosti otáčení virgule. Povaha samotného předmětu použitého jako indikátor nemá pochopitelně zásadní význam. Může to být dřevěný prut nebo jakýkoli jiný lehký předmět podobného tvaru; jestliže se používá biolokační virgule, nezáleží na tom, z čeho je vyrobena. Tímto způsobem je možno nalézt nerostná ložiska, dutiny pod zemí i ve stěnách, podzemní roury atd. Stejným způsobem se provádí zkoumání energeticky nabitých předmětů, které jsou výsledkem lidské činnosti, a rovněž lidských těl, protože ta také vytvářejí bioenergetická pole.

Druhý mechanismus biolokace je založen na působení vnějšího vědomí na ruku operátora. Tento jev je analogický metodě autografie, tzv. automatické psaní a některým jiným parapsychologickým jevům. Takovým způsobem je možné při zkoumání energeticky stejnorodých předmětů dostávat odpovědi typu "ano" nebo "ne", kvantitativě hodnotit jevy (podle úhlu odklonu nebo rychlosti otáčení virgule), nacházet předměty (v terénu nebo podle mapy, schematu) atp.

Důležité je upozornit, že jestliže první mechanismus zabezpečuje objektivitu pozorování, pak u druhého tomu tak být nemusí. Protože při praxi se oba mechanismy mohou slučovat při téže činnosti, je třeba vždy kriticky hodnotit výsledky, zejména mají-li etický význam.

Používání biolokačních pomůcek jako je virgule, kyvadlo, vrbový proutek atp. není vůbec zapotřebí. Nejlepším a nejcitlivějším biolokačním prostředkem je zjemněné a správně krystalizované lidské vědomí. Dospívají k tomu někteří lidé, kteří zpočátku používali nástroje, a tak rozvinuli citlivost svého vědomí. Jednodušeji a rychleji lze získat takové schopnosti metodami rádžajógy a buddhijógy.

 

 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt