Zjemnění vědomí
Snímky přírody

Tvůrce je nejjemnější forma existence vědomí ve vesmíru. Proto cesta k Jeho poznání leží ve zjemnění vědomí duchovního stoupence.

Můžeme zjemňovat vědomí tím, že kultivujeme jemné, kladné emoce a zřekneme se hrubých, a budeme naplňovat zákony Boha o odpuštění nepřátelům a o lásce ke všem živým bytostem a také pomocí speciálních metod psychické samoregulace (regulace vlastního psychického stavu) a meditačních technik. Velkou pomocí na této cestě se může stát naladění na nejjemnější projevy živé přírody a jemná umělecká díla. Jako například fotografie přírody.

Můžeme zjemňovat vědomí v lese — v zimě při klidném slunečném počasí. Přenesme vědomí na snímek, ociťme se tam, pociťme, že sníh není vůbec chladný, ale kyprý a něžný.
Autor snímků — Vladimír Antonov

Břízy v zimním lese Břízy Břízy Zimní slunce

 
následující stránka

© Vladimír Antonov, 1990.
Odkaz na autora a tyto stránky je povinný při jakémkoli použití diapozitivů.

na hlavní stránku
Božská Cesta Duchovního Srdce

na hlavní stránku

partner site
Landscape Photographers

PhotographySites